O centru

Cilj osnivanja Centra za kreativne industrije je poticanje razvoja poduzetništva, gospodarskog rasta i zapošljavanja.

Centar za kreativne industrije:

Prostire se na četiri etaže ukupne bruto površine 1.560 m² i nudi usluge zakupa uredskog i zajedničkog radnog prostora te korištenje različitih prostorno-funkcionalnih jedinica: dvorana za sastanke i edukacije, multifunkcionalnu dvoranu, tonski studio s 'gluhom sobom', prostorija za video montažu, izložbeni prostor i caffe bar s terasom. Pored korištenja infrastrukture omogućen je i najam opreme: prijenosna oprema za terensko višekanalno snimanje, video prijenosna oprema i foto oprema.

Ciljne skupine kao potencijalni stanari Centra su novoosnovani MSP-ovi u području kreativne industrije, novoosnovani MSP-ovi u području ostalih sektora koji surađuju s poduzetnicima iz kreativnih industrija te postojeće inovativne tvrtke s potencijalom daljnjeg rasta u područja kreativne industrije. Korisnici ostalih prostorno-funkcionalnih jedinica i opreme mogu biti poduzetnici, freelanceri, umjetnici, obrazovne ustanove, udruge i sl.

 

Tim stručnjaka

Uvjet za uspjeh je stručni tim djelatnika Centra za kreativne industrije i vanjskih suradnika. Uloga tima stručnjaka je prijenos informacija prema krajnjem korisniku. INOVAcija koja upravlja Centrom za kreativne industrije konstantno radi na izgradnji mreže s drugim potpornim institucijama na državnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, kako bi svi djelatnici bili upoznati s aktualnim programima potpore, primjerima dobre prakse i novostima.

Uloga INOVAcije

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija je poduzetnička potporna institucija koja upravlja Centrom za kreativne industrije s ciljem pružanja podrške MSP-ovima te razvoju tehnološki inovativnog i konkurentnog gospodarstva Zadarske županije. Osnivač INOVAcije i partner na uspostavi i održavanju Centra za kreativne industrije je Zadarska županija.

Vizija Centra za kreativne industrije je postati i ostati generator razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Zadarske županije u sektoru kreativne industrije.

Misija Centra za kreativne industrije:

  • Poduzetnicima u svim njihovim razvojnim fazama, omogućiti pristup visokokvalitetnim uslugama (korištenje poslovnog prostora i opreme, savjetovanje, umrežavanje i edukacije)
  • Poticati i pomagati ulazak u svijet poduzetništva svima koji imaju potencijal ili želju prema pokretanju vlastitog poduzetničkog pothvata
  • Generirati, razvijati i širiti znanja o kreativnim industrijama kao potencijalu rasta, razvoja i zapošljavanja

Ciljevi Centra za kreativne industrije su:

  • Razvoj poduzetništva, poticanje na ulazak u poduzetništvo te jačanje postojećih poduzetnika
  • Doprinos konkurentnosti poduzetničkog okruženja i jačanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva
  • Doprinos lokalnom i regionalnom razvoju kreativne industrije

 


Ispis