eu logo zajedno do fondova

Predstavljeni rezultati uspješno provedenog projekta STEM COUNTY

Predstavljeni rezultati uspješno provedenog projekta STEM COUNTY

Danas je u Multifunkcionalnoj dvorani Centra za kreativne industrije, Zadar održana završna konferencija projekta „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM COUNTY“. Nositelj projekta je Grad Zadar, a partneri su Zadarska županija, Sveučilište u Zadru, Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija te Muzej Vitenfabrikken iz Norveške. Uvodne pozdravne govore održali su gradonačelnik Branko Dukić, župan Božidar Longin, zamjenik veleposlanika Kraljevine Norveške u RH Helge Klouman Marstrander te Ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić, dok su cjelokupne rezultate projekta predstavili ravnateljica Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija Katarina Colić, ravnatelj Muzeja Vitenfabrikken John Arne Frafjord, v.d. pročelnika UO za odgoj i školstvo Joso Nekić, pročelnik UO za obrazovanje kulturu i šport Ivan Šimunić, rektor Sveučilišta u Zadru Josip Faričić te voditeljica projekta Ivana Guglielmini.

- S ponosom mogu reći kako je STEM pristup učenju u Zadru postao uobičajena praksa, poticanje učenika na STEM način razmišljanja započelo je u našem gradu kroz različite europske projekte u koje su se uključivale brojne osnovne i srednje škole, ulagalo u tehnološko opremanje i uvođenje niza izvannastavnih aktivnosti. Danas imamo aktivne centre izvrsnosti, organiziramo brojne radionice i učenička natjecanja, a sve u cilju daljnjeg poticanja mladih na istraživanje i kreativan pristup rješavanju zadataka – ovim riječima je sve prisutne pozdravio gradonačelnik Grada Zadra, Branko Dukić.

Prisutnima se obratio i župan Zadarske županije, Božidar Longin:

- Ovim projektom naša županija postala je STEM županija. Brzina tehnološkog razvoja danas se više i ne mjeri u godinama, već gotovo u satima, stoga je nužno prilagoditi i naš obrazovni sustav, kurikule, a i prostore u kojima se takve discipline podučavaju. Izvrstan je ovo primjer

kako se može postići geografska sinergija i pružiti jednake obrazovne mogućnosti svim učenicima, bez obzira na njihovu regionalnu pripadnost.

Ukratko o projektu rekao je i zamjenik veleposlanika Kraljevine Norveške u RH, Helge Klouman Marstrander:

- Glavni cilj ovih fondova je smanjivanje društvenih i ekonomskih razlika. Ulaganje u obrazovanje djece je krucijalno, jer čini osnovu za njihov budući uspjeh i daje im potrebne vještine da bi uspjeli u društvu. Ako dovoljno rano utječemo na razlike u obrazovanju možemo razbiti sve prepreke, promovirati jednake mogućnosti i kreirati bolje društvo za sve.

Prisutan je bio i Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Šime Erlić:

- Ministarstvo Regionalnog razvoja provodi ovaj financijski mehanizam iz Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora, ali je zapravo riječ o financijskom instrumentu sličnom europskim fondovima koji funkcionira na način da Hrvatska, zajedno s Kraljevinom Norveškom i zemljama Europskog gospodarskog prostora, definira prioritete i područja u kojima želi surađivati i ulagati sredstva. Jedno od tih područja je upravo STEM, odnosno lokalni razvoj, program iz kojeg se financira ovaj projekt koji je hvalevrijedan, jer je to bila i intencija Hrvatske vlade da se upravo STEM zajedno i u suradnji s norveškim partnerima razvija na jednoj većoj razini kroz svo ovo vrijeme pred nama.

Cjelokupne rezultate ovog projekta predstavili su i:

Katarina Colić, ravnateljica Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija:

- Ustanova INOVAcija je partner na provedbi projekta. U okviru ovog projekta naše aktivnosti su bile organizacija STEM tjedna i organizacija Znanstvenog sajma, sve u cilju poticanja interesa za STEM područje među djecom i mladima.

Ravnatelj Muzeja Vitenfabrikken, John Arne Frafjord dodao je:

- Za nas je bilo izrazito zadovoljstvo doći ovdje, ali isto tako i kada su vaši učitelji bili u Norveškoj. Naša ideja za doprinos ovom projektu bila je razmjena znanja, kao i da vam pokažemo kako se stvari rade na norveški način. Na radionicama u Norveškoj, na kojima je sudjelovalo 45 učitelja iz Hrvatske, prošli smo kroz razne znanstvene grane, kao što su matematika, biologija, povijest, geologija, astronomija, kemija…

Joso Nekić, v.d. pročelnika UO za odgoj i školstvo Grada Zadra:

- Ovaj projekt je kruna rada Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra. Naša težnja je san za ostvarenjem našega creda, a to je da svi imaju dar i svi mogu postati izvrsni.

Ivan Šimunić, pročelnik UO za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije:

- Većina naših projekata fokusirana je na građevinske zahvate, no u ovom projektu uz ulaganja najvrjednije je ulaganje u ljude. Jedna od vrijednosti ovoga projekta svakako je i mobilnost, budući su učitelji boravili u Norveškoj i izmjenjivali iskustva i znanja.

Josip Faričić, rektor Sveučilišta u Zadru:

- STEM County je projekt na kojem smo i mi kao akademska zajednica mogli sudjelovati na dva načina: jednim dijelom konkretnim sudjelovanjem u STEM aktivnostima prenoseći naša znanja i iskustva u sustav primarnog obrazovanja i drugim dijelom dajući odgovor na pitanje “kako poučavati?”

Na kraju je Voditeljica projekta Ivana Guglielmini predstavila očekivane rezultate projekta kao i doprinose pokazateljima rezultata te zaključila kako su svi ciljevi i rezultati projekta uspješno ostvareni. Tom prilikom zahvalila je projektnom timu, agenciji Zadra Nova koja je pružila podršku u pripremi projekta te učiteljima - sudionicima projekta koji su zajedničkim snagama iznijeli ovaj projekt na dobrobit čak 659 učenika osnovnih škola u Zadarskoj županiji.

Fotografije sa događanja možete pronaći na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1YbYz19tAV1_b8AwfOerRoiqjE94UI_U4?usp=drive_link

 

Link na društvene mreže Projekta:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086000917454

https://www.instagram.com/stem_county/?hl=en

 

Projekt STEM County se financira u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" koji čini dio Financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i kraljevine Norveške, a provodi se u razdoblju od 15. srpnja 2022. do 14. travnja 2024. godine.

Više informacija o financijskom mehanizmu: https://eeagrants.hr

Više informacija o programu: https://eeagrants.hr/programi/lokalni-razvoj-i-smanjenje-siromastva/

Objavljen poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“ vrijedan 100.000.000,00 eura

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. objavilo poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Svrha ovog Poziva

Usmjeravanje potpora za projekte istraživanja i razvoja i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja.

Predmet ovog Poziva

Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva poziva

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva po Pozivu iznose: 100.000.000,00 eura.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u okviru Poziva iznosi 500.000,00 eura, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u okviru Poziva iznosi 3.000.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji/partneri

Prihvatljiv prijavitelj može biti isključivo poduzetnik (neovisno o njegovoj veličini) koji ima registrirano sjedište ili podružnicu najkasnije do dana sklapanja Ugovora kojim stječe pravo na potporu, u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja:

 • industrijsko istraživanje (TRL od 2 - 4),
 • aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s (TRL 5-8),
 • izradu studije izvedivosti.

2. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku

infrastrukturu)

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.02.2024. 11:00:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 05.06.2024. 11:00:00 sati

Izvor:  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  

Preuzimanje priloga: 

Ustanova INOVAcija održala je Info dan o HBOR-ovim kreditima za poduzetnike!

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija održala je Info dan o HBOR-ovim kreditima za poduzetnike u ponedjeljak 11. prosinca 2023., s početkom u 10 sati do 14 sati u prostorijama Centra za kreativne industrije, Put Murvice 3a, 23000 Zadar.

Voditeljica Područnog ureda HBOR -a Jelena Peša održala je individualna savjetovanja poduzetnika. Upoznala je poduzetnike s mogućnostima financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, kao i s najnovijim mjerama iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koje podržavaju ulaganja u istraživanje i razvoj, zelenu tehnologiju, digitalnu tranziciju te jačanje konkurentnosti i otpornosti. Radi se o kreditnim linijama uz kamatnu stopu od 0,4 posto ili subvenciju kamatne stope do 75 posto.

Info dan o HBOR-ovim kreditima za poduzetnike doživio je veliki odaziv i interes od strane poduzetnika. Ustanova INOVAcija održava različite edukacijske programe za poduzetnike te sve informacije za poduzetnike nalaze se na web stranici Poduzetničkog ureda Zadar na poveznici https://poduzetnickiured.inovacija-zadar.hr/.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu kreditiranja privatnih iznajmljivača na području Zadarske županije

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KREDITIRANJA PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA na području Zadarske županije

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je iskazivanje interesa za subvenciju kamatne stope korisniku kredita sukladno Programu KREDITIRANJA PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji (u daljnjem tekstu: Program) i Ugovorima o poslovnoj suradnji i načinu provedbe Programa KREDITIRANJA PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji zaključenim s poslovnim bankama koje su iskazale interes za sudjelovanje u ovom Programu.

Cilj Programa je realizacija investicijskih projekata u turističkoj djelatnosti obiteljskog smještaja na području Zadarske županije sa svrhom:

- povećanja kategorizacije smještajnih kapaciteta,

- podizanja razine usluge,

- jačanja vidljivosti segmenta obiteljskog smještaja,

- poticanja specijalizacije prema različitim ciljnim skupinama,

- stvaranja značajne strateške prednosti te

- stvaranja preduvjeta za produljenje sezone.

KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu registrirani u Republici, koji posjeduju Rješenje Ureda državne uprave nadležnog za izdavanje Rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i koji odobrena sredstva u 100%-tnom iznosu namjeravaju uložiti u vlastite smještajne kapacitete na području Zadarske županije.

Prijavitelj, korisnik subvencije treba imati Rješenje Ureda državne uprave po kojem objekt u kojem se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata ima najmanje tri (3) zvjezdice.

Krediti se odobravaju iznajmljivačima koji žele napraviti ulaganja u uređenje interijera, okoliša i sadržaja kao što su:

 • uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta (sobe, apartmani, kuće za odmor…),
 • bazen (izgradnja/kupnja unutarnjeg ili vanjskog bazena),
 • sadržaji za goste poput sunčališta,
 • igralište za djecu,
 • vrt sa mediteranskim začinskim biljem, voćkama, povrtnicama…;
 • stolni tenis, stolni nogomet, kutak sa društvenim igrama, bicikli na korištenje, kajaci-kanui, pedaline, sandoline na korištenje i slični sadržaji čije je korištenje uključeno u cijenu,
 • prostorija za smještaj bicikala (bike room), nosači za bicikle i biciklistički alat, prostor za pranje bicikala,
 • kušaonica domaćih proizvoda,
 • vrt sa mediteranskim začinskim biljem, voćkama, povrtnicama…

Visina kredita može biti od 10.000,00 do 30.000,00 eura.

Rok otplate kredita može biti do 6 godina.

Županija će za odobrene kredite prema Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

 

Ustanova INOVAcija organizirala je besplatnu Marketing edukaciju i radionicu za poduzetnike!

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizirala je 24. i 25. studenog 2023. godine u Centru za kreativne industrije edukativni događaj za poduzetnike na temu digitalnog marketinga. Cilj edukacijskog programa bilo je osposobiti poduzetnike za samostalnu digitalizaciju vlastitog poslovanja i oglašavanje.

Održana je dvodnevna edukacija koja se sastojala od teorijskog dijela i praktičnog dijela. Prvi dan 24. studenog 2023. godine profesionalni stručnjaci obradili su s poduzetnicima teoriju koja je obuhvaćala sljedeće teme: uvod u marketing, marketing u digitalnom svijetu, digitalni marketing, koje digitalne kanale odabrati, sadržaj društvenih mreža, digitalne kampanje, umjetna inteligencija itd. Nakon usvojenog teorijskog dijela 25. studenog stručnjaci su u potpuno opremljenoj informatičkoj dvorani poduzetnicima pokazali kako mogu potpuno sami digitalizirati svoje poslovanje.

Marketing edukacija i radionica doživjela je veliki odaziv i interes od strane poduzetnika. Ustanova INOVAcija održava različite edukacijske programe za poduzetnike te je sljedeća suradnja planirana s HBOR – om. Tijekom prosinca održat će se Info dan o HBOR – ovim kreditima te sve informacije za poduzetnike nalaze se na web stranici Poduzetničkog ureda Zadar na poveznici https://poduzetnickiured.inovacija-zadar.hr/.

Ustanova INOVAcija organizira Info dan o HBOR-ovim kreditima za poduzetnike!

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizira Info dane o HBOR-ovim kreditima za poduzetnike u ponedjeljak 11. prosinca 2023., s početkom u 10 sati do 14 sati u prostorijama Centra za kreativne industrije, Put Murvice 3a, 23000 Zadar.

Poduzetnike će se upoznati s mogućnostima financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, kao i s najnovijim mjerama iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koje podržavaju ulaganja u istraživanje i razvoj, zelenu tehnologiju, digitalnu tranziciju te jačanje konkurentnosti i otpornosti. Radi se o kreditnim linijama uz kamatnu stopu od 0,4 posto ili subvenciju kamatne stope do 75 posto.

Također, postoji mogućnost individualnog savjetovanja poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda HBOR-a Jelenom Pešom. Individualna savjetovanja će se održati nakon prezentacije.

Predviđeno trajanje razgovora s pojedinim poduzetnikom je 20 minuta stoga je broj prijava ograničen.

Prilikom prijave u mailu OBAVEZNO naznačite da ste zainteresirani za individualno savjetovanje kako bismo vam dodijeli termin.

Prijave za sudjelovanje i savjetovanje zaprimaju se najkasnije do srijede, 07.12.2023. godine do 16:00 sati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a broj polaznika je ograničen.

Poduzetnici, prijavite se na edukaciju za digitalni marketing!

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija 24. i 25. studenog 2023. godine u Centru za kreativne industrije organizira edukativni događaj za poduzetnike na temu digitalnog marketinga. Cilj edukacijskog programa je osposobiti poduzetnike za samostalnu digitalizaciju vlastitog poslovanja i oglašavanje. Ovaj edukacijski program donosi kombinaciju znanja i vještina koje se nakon završenog programa lako mogu primijeniti u poslovanju.

Radi se o dvodnevnom edukativnom događaju koji uključuje edukacijski i radionički dio. Prvi dan – marketing edukacija donosi teorijsku podlogu za što bolje pristupanje marketinškim aktivnostima, odnosno promjenu načina razmišljanja da je marketing vrlo važna investicija u razvoju poslovanja. Drugi dan – marketing radionica donosi onaj praktični dio koji ostaje ne samo kao znanje, već kao iskustvo kod polaznika. Edukacijski tim čine Željko Riha, komunikacijski savjetnik i mentor za marketing i komunikacije s dva desetljeća dugim iskustvom u marketingu i komunikacijama za strane i domaće tvrtke te Maruša Stamać, komunikacijska savjetnica i trenerica javnog i medijskog nastupa s dugogodišnjim iskustvom u televizijskom, tiskanom i digitalnom novinarstvu.

Prijave za edukaciju zaprimaju se najkasnije do srijede, 22.11.2023. godine do 16:00 sati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , a broj polaznika je ograničen. Edukacija će se održati su petak, 24.11.2023. te subotu, 25.11.2023. u Centru za kreativne industrije (Put Murvice 3a, IT dvorana) sukladno rasporedu u nastavku:

Dan

Termin

Tema

Petak, 24.11.2023.

12:00 – 18:00

Uvod u marketing

Marketing danas

Marketing persone

Uvod u digitalni marketing

Uvod u društvene mreže

Uvod u oglašavanje

Subota, 25.11.2023.

9:00 -15:00

Web stranice

SEO tehnike i content marketing

AI u marketingu

Google Ads oglašavanje

Digitalno oglašavanje

Pitanja i odgovori

U Centru za kreativne industrije održana je radionica o provedbi Pravilnika o upisniku maslinika

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa Zadarskom županijom u Centru za kreativne industrije održalo je radionicu o provedbi Pravilnika o  upisniku maslinika

 

masline.png

 

 

 

 

 

 

 

Klapa Munita snimila video spot u Centru za kreativne industrije

Klapa Munita snimila video spot u Centru za kreativne industrije

 

🎵🎶 Veliko uzbuđenje vlada među ljubiteljima dalmatinske glazbe! 🌟 Zadarska klapa Munita upravo je objavila svoju najnoviju pjesmu pod nazivom "Snovima ću tvojim proći". Ova pjesma predstavlja završnu numeru kojom klapa najavljuje izlazak svog nadolazećeg albuma.

Kada je riječ o stvaranju glazbenog spota, Munita je ponovno surađivala s provjerenim partnerima. Zadarski dvojac Damir Matešić i Davor Strenja, koji su već zaslužni za nekoliko prekrasnih glazbenih spotova klape Munita, stvorili su vizualno remek-djelo. Spot u crno-bijeloj tehnici prenosi melankoličnu atmosferu koja se savršeno uklapa u emocije pjesme. Dodatnu ljepotu spotu pružaju zadarska čelistica Gabriela Filipović i plesačica iz Zadarskog plesnog ansambla, Mona Dao, čija su pojavljivanja upotpunila ovu umjetničku kreaciju. Snimanje je u cijelosti obavljeno u prostorima Centra za kreativne industrije u Zadru, dodajući posebnu lokalnu notu.

Klapa Munita - Snovima ću tvojim proći (Official video)

IBT PREDAVANJE + JAVNA TRIBINA ZADAR

IBT PREDAVANJE + JAVNA TRIBINA ZADAR

U Centru za kreativne industrije u Zadru je 8.7. 2023.  održano predavanje o utjecaju i štetnosti chemtrailsa na ljudsko zdravlje.

DSC 1872

DSC 1874

Održan informativni događaj o mogućnostima financiranja u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Održan informativni događaj o mogućnostima financiranja u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Nova financijska perspektiva za razdoblje 2021. – 2027. već je u tijeku te je pravo vrijeme da se pripadnici javnog i privatnog sektora, kao i svi drugi potencijalni korisnici u što većoj mjeri informiraju o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava i financijskih mehanizama. Potrebe za takvim financijskim poticajima svakim su danom sve veće osobito u gospodarskom sektoru.

Upravo kako bi se odgovorilo na takav rastući interes i potrebe, Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija u utorak, 6. lipnja 2023. godine organizirala je informativni događaj pod nazivom „Mogućnosti financiranja za poduzetnike i obrtnike u financijskom razdoblju 2021.- 2027.“ Događajem su prezentirani predstojeći pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava i različiti financijski mehanizmi koji stoje na raspolaganju poduzetnicima, obrtnicima i javnim dionicima. Cilj događaja bio je poticanje korištenja bespovratnih sredstava i financijskih mehanizama koji stoje na raspolaganju privatnim i javnim dionicima te razmjena informacija o prilikama koje donosi nova financijska perspektiva. Kao govornici sudjelovali su Dijana Bezjak iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ivica Čulina iz Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO, ispostava Zadar. Događaj je uvodnim govorom otvorila Katarina Colić, ravnateljica Ustanove INOVAcija naglasivši važnost ovakvih i sličnih informativnih prilika te ulogu INOVAcije kao poduzetničke potporne institucije.

DSC 1537

U okviru cjelokupnog programa omogućeni su i individualni susreti zainteresiranih poduzetnika s gostujućim govornicima kako bi izravno dobili informaciju ili savjet za vlastito poslovanje.

Konferencija "Održiva poljoprivreda i ribarstvo"

Konferencija "Održiva poljoprivreda i ribarstvo"

Održana konferencija Zadarskog lista pod nazivom "Održiva poljoprivreda i ribarstvo" održala se u Centru za kreativne industrije, u suradnji s partnerima iz tvrtke Enna Fruit, te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zadarske županije.

DSC 1415

Na konferenciji su sudjelovali eminentni stručnjaci i predstavnici institucija i tvrtki koje se bave poljoprivredom i ribarstvom, kao što su ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ravnatelj Uprave za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede Ante Mišura, Leon Grubišić iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Dunja Zloić Gotovina, članica Uprave Pelagos net farme, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove Zadarske županije Daniel Segarić, predsjednica Uprave tvrtka Enna fruit Sanja Burić te predsjednik Udruge vinara Zadarske županije Rade Bobanović.

 

 

 

 

 

DSC 1469Konferencija je bila prilika za razmjenu znanja i iskustava o aktualnim temama i izazovima u području održive zelene i plave ekonomije, kao i za predstavljanje primjera dobre prakse i inovativnih rješenja u poljoprivredi i ribarstvu. Također, konferencija je potaknula dijalog i suradnju među svim dionicima koji mogu doprinijeti razvoju ovih sektora u Zadarskoj županiji i šire.

Upoznajte se s prilikama za korištenje bespovratnih sredstava u novoj financijskoj perspektivi!

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija u utorak, 6. lipnja 2023. godine organizira informativni događaj o mogućnostima financiranja u novom financijskom razdoblju. Pozivaju se poduzetnici, obrtnici i svi zainteresirani da poprate ovaj događaj i da se na taj način upoznaju s prilikama za financiranje svojih projekata ili poduzetničkih pothvata koje nudi sedmogodišnje razdoblje EU.

Cilj događaja je poticanje korištenja bespovratnih sredstava i financijskih mehanizama koji stoje na raspolaganju privatnim i javnim dionicima te razmjena informacija o prilikama koje donosi nova financijska perspektiva. Kao govornici na događaju će sudjelovati predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO, a program uključuje i mogućnost B2B susreta zainteresiranih poduzetnika s gostujućim govornicima kako bi izravno dobili informaciju ili savjet za vlastito poslovanje.

Događaj će se održati u utorak, 06. lipnja 2023. godine u Centru za kreativne industrije, Put Murvice 3a, 23 000 Zadar (III. kat), od 11:00 do 13:40 sati.

Radi organizacijskih potreba mole se svi zainteresirani da se prijave do 2. lipnja 2023. godine na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Program

10:45 – 11:00            Registracija sudionika i prijave na B2B susrete

 

11:00 – 11:05             Pozdravni govor

                        -          Katarina Colić, ravnateljica Ustanove INOVAcija

 

11:05 – 11:50             Financijski instrumenti za javni i privatni sektor

                        -          Dijana Bezjak, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

11:50 – 12:20           Mogućnosti financiranja financijskim mehanizmima

                                 HAMAG BICRO- a i bespovratnim sredstvima iz Programa

                                 Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

                    -          Ivica Čulina, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO Ispostava u Zadru

12:20 - 12:40         Domjenak

 

12:40 – 13:40         B2B susreti s gostujućim izlagačima

                                 Dijana Bezjak, dvorana 1

                                 Ivica Čulina, dvorana 2

KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji

 • Krediti se odobravaju za sljedeće namjene:

- kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

- kupnju nove opreme ili novog dijela opreme.

 • Županija će za odobrene kredite prema Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).
 • Visina kredita može biti od 000,00 do 400.000,00 eura (najviše jedan kredit po korisniku),
 • Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 10% (za uslužne djelatnosti) i 20% (za proizvodne djelatnosti) od iznosa ukupno odobrenog kredita.
 • Rok otplate kredita može biti do 10 godina.
 • Poček na otplatu kredita je do dvije (2) godine, a uključen je u rok otplate.

Pravo na podnošenje prijava su poslovni subjekti privatnog sektora (d.o.o., j.d.o.o., obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost i profitne ustanove) koji ispunjaju uvjete Programa KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji

OBJAVLJENO 23. svibnja 2023. godine

Poduzetnici, prijavite se za besplatne savjete Mreže mentora u okviru projekta BOND 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u sklopu projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ (BOND 2)

Dođite na Dan otvorenih vrata Centra za kreativne industrije Zadar!

U Centru za kreativne industrije u Zadru obilježit će se Svjetski dan kreativnosti i inovativnosti, u organizaciji Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija. Tim povodom INOVAcija organizira Dan otvorenih vrata Centra za kreativne industrije.

Obavijest svim polaznicima radionice „Poduzetnička mirovina i štednja“ koju vodi Toni Milun

Predavač Toni Milun ljubazno moli polaznike 2. radionice – da svi još danas, odnosno petak 14. 4., izdvoje 5 minuta i preko sustava E-građani podnesu zahtjev za svoju osobnu mirovinu.

Ne zaboravite doći na casting za statiste – ovog vikenda u Centru za kreativne industrije Zadar

Filmski ured Zadar poziva sve zainteresirane da se jave na casting/audiciju za statiste u filmu o drugom svjetskom ratu. Traži se oko 100 osoba koje će dobiti priliku utjeloviti vojnike, medicinske sestre i slične uloge te na taj način doprinijeti realizaciji filmskog ostvarenja na temu 2. svjetskog rata.

Dođite na casting za statiste i budite dio filmske produkcije!

Filmski ured Zadar poziva sve zainteresirane da se jave na casting/audiciju za statiste u filmu o drugom svjetskom ratu. Traži se oko 100 osoba koje će dobiti priliku utjeloviti vojnike, medicinske sestre i slične uloge te na taj način doprinijeti realizaciji filmskog ostvarenja na temu 2. svjetskog rata. Ako ste ljubitelj filma i želite doživjeti iskustvo filmskog seta, javite se i budite dio filmske ekipe!

Mjesto koje okuplja kreativce i umjetnike koji ideje pretvaraju u poduzetništvo.

INOVAcija

eu logo zajedno do fondova

logo mobile

OPKK