Dvorane za najam i najam IT opreme

Dvorane 1 i 2 

Prva dvorana je kapaciteta 14 sjedećih mjesta dok je druga nešto veća i kapaciteta je 18 mjesta. Modularne su te se, prema potrebi, mogu pretvoriti u jednu veću (Dvorana 3).

Dvorana 2 se može koristiti i kao foto studio.

Služe za održavanje poslovnih sastanaka te održavanje raznih edukacija, treninga, radionica, brainstorminga itd. a koji potiču suradnju između korisnika usluga inkubatora međusobno te između korisnika usluga i njihovih poslovnih partnera.

Dvorane za sastanke opremljene su odgovarajućom opremom. Naime, u dvoranama se nalaze po 2 zvučnika uz projekcijsko platno na visini cca 2 m, na strop ovješeni projektor spojen na priključnu kutiju, na koju se može spojiti prijenosna oprema s audio i video signalom

(računalo s HDMI ili D15 ili DVI konektor, video reproduktor i sl).

Cijene najma po satu/danu:

  • Dvorana za sastanke (Dvorana 1) 25m2 sa 14 sjedećih mjesta, opremljena projektorom, platnom, zvučnikom – 10 EUR/h; 55 EUR/dan*
  • Dvorana za sastanke (Dvorana 2) 25m2 sa 14 sjedećih mjesta, opremljena projektorom, platnom, zvučnikom – 10 EUR/h; 55 EUR/dan*

*Jedan radni dan iznosi 8 sati


Dvorana 3

Služi za održavanje poslovnih sastanaka te održavanje raznih edukacija, treninga, radionica, brainstorminga itd. a koji potiču suradnju između korisnika usluga inkubatora međusobno te između korisnika usluga i njihovih poslovnih partnera. Dvorana za sastanke opremljena je odgovarajućom opremom. Naime, u dvorani se nalaze po 2 zvučnika uz projekcijsko platno na visini cca 2 m, na strop ovješeni projektor spojen na priključnu kutiju, na koju se može spojiti prijenosna oprema s audio i video signalom (računalo s HDMI ili D15 ili DVI konektor, video reproduktor i sl).

Cijena najma po satu/danu:

  • Dvorana za sastanke (Dvorana3) 50m2 sa 28 sjedećih mjesta, opremljena projektorom, platnom i zvučnicima – 20 EUR/h; 110 EUR/dan*

*jedan radni dan iznosi 8 sati


Dvorana 4 (IT dvorana i najam IT opreme)

Dvorana je opremljena IT opremom potrebnom za edukaciju (stručne seminare).

Unutar mobilnog informacijskog sustava dostupno je 6 profesionalnih 48“ LCD LED ekrana PANASONIC TH-50EQ1W s video reproduktorima na prijenosnim stalcima te 6 grafičkih tableta WACOM Intous Pro L koji su raspoloživi za najam.

Cijena najma po satu/danu:

  • Dvorana za sastanke 45m2 opremljena s 15 računala, projektorom, platnom i zvučnicima – 29 EUR/h;  191 EUR/dan*

*jedan radni dan iznosi 8 sati

 


Ispis